Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

KARR S.A. po kolejnym spotkaniu w PUP Szczecinek!

W dniu 19 września 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinku odbyło się spotkanie prezentujące nowy projekt JEREMIE 2 – MIKROPOŻYCZKĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i MIKROPOŻYCZKĘ NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY. Zainteresowanie wzbudziły również pożyczki dla przedsiębiorców już działających na rynku zachodniopomorskim, którzy skorzystają z Mikropożyczki i Pożyczki Obrotowo Inwestycyjnej.

 

 

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych do projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (e-mail m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 660 175 211).

7 ZP REWI 2019 Zapytanie ofertowe

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 1

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 2

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 3

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 4

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” prowadziła postępowanie u o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia był wybór wykonawcy usług tutoringu/mentoringu/coachingu grupowego dla Lokalnych Animatorów Klubów Ekonomii Społecznej  do projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Poniżej protokół oraz informacja o rozstrzygnięciu postępowania:

informacja o rozstrzygnięciu

protokół tutor

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” prowadziła postępowanie u o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 komputerów typu laptop wraz z systemem operacyjnym, torbą i myszką oraz 4 oprogramowań-pakiet biurowy oraz 4 dysków zewnętrznych dla potrzeb projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Przedmiot zamówienia dotyczy wyposażenia Klubów Ekonomii Społecznej do    wspierania lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz Ekonomii Społecznej.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

zapytanie ofertowe

załącznik 4 – umowa

załącznik 3 – protokół

załacznik 2 – oświadczenie

załacznik 1 – formularz ofertowy

 

Zapraszamy na szkolenie w subregionie A dotyczące zasad rozliczania projektów w Programie Społecznik na lata 2019-2021.
Szkolenie poprowadzi Animator Lokalny Marcin Słupiński.
Miejsce: Szczecin, aleja Wojska Polskiego 2, #Promedia – Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 54, w godz. 17:00 – 18:00


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.