Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

 spotkanie 1 spotkanie 2

jeremie-aktual_10_2014

NABÓR WNIOSKÓW.
OD DNIA 21-03-2016 R

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że rozpoczyna nabór wniosków na mikropożyczki z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE dla Przedsiębiorczości Akademickiej.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała w dniu 22 lutego 2016 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Umowę Operacyjną nr 4.3/2015/ZFPJ/2/273, na podstawie której realizuje zadania Pośrednika Finansowego w ramach konkursu 4.3/2015/ZFPJ dotyczącego produktu finansowego w postaci Pożyczki Globalnej dla Przedsiębiorczości Akademickiej.Wysokość utworzonego w ramach KARR S.A. Funduszu Pożyczkowego JEREMIE wynosi 2 058 672,16 zł, a mikropożyczki oferowane są przedsiębiorcom na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w oparciu o pomoc de minimis.

Fundusz Pożyczkowy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE dla „Przedsiębiorczości Akademickiej” preferencyjne mikropożyczki dla przedsiębiorców. Pożyczki skierowane są do mikro przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego.

OPROCENTOWANIE POŻYCZKI 0%

Ogólne warunki udzielania pożyczek:
- Maksymalna kwota pożyczki 75 000,00 zł
- Oprocentowanie 0,00 %
- Prowizja 0,00 %
- Wymagany wkład własny 0,00 %
- Czas spłaty do 72 miesięcy (6 lat)

Oferujemy wsparcie finansowe przedsiębiorcom, którzy są:
-Studentami (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
-Absolwentami studiów wyższych (do 48 m-cy od daty ukończenia studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich)
-Doktorantami
-Pracownikami naukowymi i naukowo-dydaktycznymi
-Uczestnikami studiów podyplomowych w tym MBA
-Prowadzącymi działalność gospodarczą typu Spin-off, Spin-out

Cel na jaki pożyczka może zostać udzielona:
-Finansowanie działalności gospodarczej, w tym w szczególności finansowanie działań przyczyniających się do rozwoju mikroprzedsiębiorstwa.

Pożyczka nie może być przeznaczona na:
-Pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
-Refinansowanie zadłużenia w tym na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych u innych podmiotów,
-Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych,
-Współfinansowanie wydatków z innych funduszy Unii Europejskiej, bądź wydatków współfinansowanych z innego instrumentu finansowego UE, funduszy strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
-Cele obrotowe

 Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce : PROJEKTY->JEREMIE

UWAGA !
Poniżej zamieszczamy listy rankingowe naboru 2016 wniosków złożonych w ramach konkursu
„MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne”.
Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali dotacje !
wynikiMŁODE ORGANIZACJE I GRUPY NIEFORMALNE Z OPIEKUNEM 
GRUPY NIEFORMALNE APLIKUJĄCE SAMODZIELNIE

SEMINARIUM „DZIEŃ DOBRY BIZNES”

W dniu 21 kwietnia 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E w Koszalinie odbyło się seminarium dla studentów i absolwentów pt. „Dzień dobry biznes” zorganizowane przez BGK, jako Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Politechnikę Koszalińską. Celem konferencji było między innymi porozmawianie o możliwościach finansowania własnych firm ze środków unijnych w ramach inicjatywy JEREMIE. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawiła ofertę Funduszu Pożyczkowego JEREMIE dla Przedsiębiorczości Akademickiej oraz odpowiadała na pytania zainteresowanych studentów, którzy myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej i sfinansowaniu jej rozwoju.

 DSC04310 DSC04311 DSC04312

 

Również 21 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie Kierownika Funduszu Pożyczkowego JEREMIE Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z członkami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Koszalinie. Tematem spotkania było finansowanie przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE dla Przedsiębiorczości Akademickiej. Spotkanie wzbudziło wielkie zainteresowanie poruszaną tematyką. Uczestnikami były osoby związane z finansami, księgowością i rozliczeniami.

UWAGA !
Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, listy rankingowe naboru 2016 wniosków złożonych w ramach konkursu „MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne”, zostaną opublikowane 29 kwietnia br. (tj. w piątek)

uwaga-350x262


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.