Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku biurowego i portierni. Szczegóły na http://karr.koszalin.ibip.pl/public/?id=131895

Zapraszamy do udziału w kolejnych bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez OWES Koszalin

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego zaprasza mieszkańców regionu koszalińskiego oraz przedstawicielki i przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej na kolejne  szkolenia, które odbędą się w sierpniu br. Czytaj więcej

Mikrodotacje - logo OST 2Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”. Czytaj więcej

Koszalin, 06 sierpnia 2014r.

Do uczestników przetargu na roboty budowlane pn. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej (termomodernizacja) i elektrycznej w budynku administracyjno – biurowym i budynku portierni Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie wraz z wymianą instalacji elektrycznej

Odpowiedzi na pytania do SIWZ 12/07/14: Czytaj więcej

Roza_promocji_logo4 sierpnia 2014 r. ruszyła druga edycja konkursu „Róża promocji” dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, którzy przeprowadzili przynajmniej w połowie działania informacyjno-promocyjne realizowanych projektów.

Konkurs, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ma na celu „promocję dobrej promocji”, czyli nagrodzenie działań tych beneficjentów Programu, którzy w najciekawszy i najefektywniejszy sposób spopularyzowali swoje projekty a także zachęcili do korzystania z ich efektów.

Banalny, zdawałoby się fakt, że nie wystarczy mieć dobry produkt, trzeba jeszcze umieć pokazać go światu, nie dla wszystkich jest oczywisty. „Róża promocji”, wskazując i nagradzając dobre praktyki ma na celu także inspirowanie i motywowanie projektodawców do większej kreatywności i aktywności w działaniach marketingowych.

Kapitułę konkursu tworzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Biura Konkursu oraz eksperci zewnętrzni od komunikacji marketingowej i wizualnej oraz public relations. Ocenie podlegać będą m.in. skuteczność i trwałość działań promocyjnych, kreacja i pomysłowość zastosowanych form, a także zasięg i koszt dotarcia.

Zwycięzcy, oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych otrzymają pakiet profesjonalnych działań promocyjnych, jak artykuł sponsorowany w dzienniku regionalnym, prezentację w publikacji przedstawiającej najlepsze praktyki promocji zrealizowane przez beneficjentów RPO WZ, umieszczenie opisów zwycięskich działań promocyjnych na stronach internetowych organizatora, patronów oraz Biura Konkursu, prezentację na konferencji podsumowującej konkurs.

Na stronie www.rozapromocji.pl dostępne są wszelkie niezbędne informacje o konkursie. Znajdują się tutaj również wszystkie dokumenty oraz interesujące porady, dotyczące efektywnej promocji projektów oraz poprawnego przygotowania zgłoszenia do konkursu.

Na pytania w sprawie konkursu odpowiadają:

Dorota Bonk-Hammermeister i Piotr Koziróg

tel. kom. 602-510-591, 605-517-004

tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103 i 102)

e-mail: konkurs@smartlink.pl

Biuro Konkursu „Róża promocji”

ul. Zjazd 2/4

60-653 Poznań


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.