Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności

na:

Wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i  dostarczenia artykułów spożywczych na potrzeby realizacji projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

4/ZK/OWES/2016/AS

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako zamawiający, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

Wybrana została oferta, która była zarówno  korzystniejsza cenowo oraz zapewniała krótszy termin realizacji dostawy.

 

Wybrana oferta:

P.H.U. „STRYJEWSKA” z siedzibą w Koszalinie

 

Ww. wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

                                                                                                                      NATALIA WEGNER

                                                                                  /-/ PREZES ZARZĄDU

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o zapytanie o cenę

na:

Wybór Wykonawcy usługi dot. Realizacji usługi cateringowej na szkolenia w ramach projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1/ZC/OWES/2016/AS

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako zamawiający, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

 

Wybrana oferta:

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ALBERT” z siedzibą w Koszalinie

 

Ww. wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

 

                                                                                                                      NATALIA WEGNER

                                               /-/ PREZES ZARZĄDU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności

na:

Wybór Wykonawcy usługi dot. dostarczenia materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3/ZK/OWES/2016/AS

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako zamawiający, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły dwie oferty.

Wybrana została oferta, która była zarówno  korzystniejsza cenowo oraz zapewniała krótszy termin realizacji dostawy.

 

Wybrana oferta:

P.P.H.U. „TORIS-PAPIER” z siedzibą w Koszalinie

 

Ww. wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

                                                                                                                      NATALIA WEGNER

                                                                                  /-/ PREZES ZARZĄDU

To prestiżowe przedsięwzięcie organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych firm, produktów, usług
i inwestycji w naszym województwie. To również jeden z najstarszych trwających konkursów oraz wydarzenie podsumowujące najważniejsze regionalne inicjatywy gospodarcze danego roku.

W dniu 13 września 2016 roku w Świnoujściu w Forcie Gerharda, zabytkowym obiekcie militarnym
z połowy XIX wieku, odbyło się spotkanie Kapituły Konkursu Gospodarczego Marszałka. Jedną
z instytucji zaproszonych do uczestnictwa w obradach Kapituły była Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. reprezentowana przez Prezesa Zarządu Panią Natalię Wegner. Uroczysta Gala Konkursu, w trakcie której Marszałek wręczy wyróżnionym nagrody, odbędzie się pod koniec 2016 roku.

jeremi3

jeremi4

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała w dniu 12 września 2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Umowę Operacyjną nr 2.5/2016/ZFPJ/6/318, na podstawie której będzie realizować zadania Pośrednika Finansowego w ramach konkursu 2.5/2016/ZFPJ dotyczącego produktu finansowego w postaci pożyczki globalnej. Jest to już kolejna edycja środków finansowych wspierająca przedsiębiorców z sektora MŚP. Wysokość utworzonego w ramach KARR S.A. Funduszu Pożyczkowego JEREMIE wynosi ponad 6,34 mln zł, a pożyczki oferowane będą przedsiębiorcom na zasadach korzystniejszych niż rynkowe w oparciu o pomoc de minimis z oprocentowaniem w wysokości 0,00 %.

jeremi

jeremi

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.