Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

W związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” nr umowy: RPZP.07.01.00-32.K101/18-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: na świadczenie usług pn.: „Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu Sali konferencyjnej na 10 szkoleń dla 20 – 26 osób każde w okresie od maja 2019 do października 2020”.

 

zapytanie_hotel

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór wykonawcy usług szkoleniowych (trenerów) dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” nr umowy: RPZP.07.01.00-32.K101/18-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: na świadczenie usług pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie 640 godzin szkoleń z zakresu budowania kompetencji liderskich oraz budowania społecznego potencjału lokalnego”.

zapytanie_wykładowcy

 

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA  2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu uzupełniającym na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 750 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego/Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” na terenie jednego z 5 subregionów województwa zachodniopomorskiego:

  1. Miasto Szczecin, powiat policki – 2 osoby.
  2. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski – 2 osoby.
  3. Powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki – 2 osoby.
  4. Miasto Koszalin, powiaty: białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki – 2 osoby.
  5. Powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki – 2 osoby.

Ofertę wraz z załącznikami  należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 4 kwietnia 2019 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2019-2021 – ANIMATORZY

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

 

Zapytanie 1 Animatorzy

załaczniki do zapytania Animatorzy

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia postępowania.

OFERTA PRACY NA STANOWISKU: FACYLITATOR/FACYLITATORKA

w ramach zadaniu publicznego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”

 

Forma zaangażowania: umowa o pracę, 1 etat

Okres zaangażowania: kwiecień 2019 r. – 31.12.2021 r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy:

społecznik@karrsa.pl  do dnia 4 kwietnia 2019 roku podając w tytule maila APLIKACJA FACYLITATOR.

 

 Oferta pracy Facylitator

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A na podstawie pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w KARR S.A. jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Administratora pod adresem: http://karrsa.eu/polityka-prywatnosci-giodo/

 

OFERTA PRACY NA STANOWISKU: ASYSTENT/KA KOORDYNATORA/KI

w ramach zadaniu publicznego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”

 

Forma zaangażowania: umowa o pracę, 1 etat

Okres zaangażowania: kwiecień 2019 r. – 31.12.2021 r.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy:

społecznik@karrsa.pl  do dnia 4 kwietnia 2019 roku podając w tytule maila APLIKACJA ASYSTENT/KA KOORDYNATORA/KI.

 

Oferta pracy Asystent Koordynatora

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A na podstawie pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11, art. 5 ust. 1 lit. b, art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w KARR S.A. jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Administratora pod adresem: http://karrsa.eu/polityka-prywatnosci-giodo/

 

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.