Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z planowanym aplikowaniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3. Wsparcie dla utworzenia i/ lub funkcjonowania (w tym wzmocnienie potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, ogłasza nabór partnerów do wspólnej realizacji 4 projektów:

- region koszaliński

- region szczecinecki

- region szczeciński

- region stargardzki

Podmioty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym proszone są o przesłanie ofert w wersji papierowej lub elektronicznej do dnia 17 lutego 2016 roku.

W załączeniu:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz ofertowy

 

  1. formularz oferty
  2. zapytanie ofertowe

karr logo
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w dniu 24 grudnia 2015 r. będzie nieczynna.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do składania ofert na poniższe zapytanie:

zapytanie bonyFormat: pdf


 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego poszukuje osób do pracy na poniższych stanowiskach:

DORADCA KLUCZOWYFormat: docx


DORADCA BIZNESOWYFormat: docx


ANIMATORFormat: docx 

karr logo
Ogłoszenie dotyczące oferty sprzedaży:

OfertaFormat: pdf


 

 

Termin składania ofert został przedłużony do 10 grudnia 2015r.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.