Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że ogłoszone w dn. 3.07.2019 r  postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro netto na:

doradztwo specjalistyczne w zakresie analizy istniejącej sieci telekomunikacyjnej i informatycznej w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie w części użytkowanej przez KARR S. A., analiza potrzeb Zamawiającego, zaprojektowanie docelowego układu tych sieci oraz nadzór nad wdrożeniem jego realizacji.

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Z UWAGI NA NISKIE ZAINTERESOWANIE WYKONAWCÓW

W najbliższym czasie Zamawiający opublikuje ponownie ogłoszenie o zamówieniu na przedmiotową usługę z przedłużonym terminem składania ofert.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 41/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Karlino o tytule „Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Konopnickiej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Karlino o tytule „Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Konopnickiej” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 08.07.2019r. z Wykonawcą:

Gmina Karlino

pl. Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Karlino o tytule „Wybuchowe Karlino – mural upamiętniający erupcje ropy w 1980 r.” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

50 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

50 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

50 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

50 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

50 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

50 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Drozdowo o tytule „Nasza świetlica – moja miejscówka” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

49 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

49 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

49 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

49 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

49 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

49 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Rybokarty o tytule „Rzeźbimy i witacze tworzymy” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

48 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

48 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

48 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

48 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

48 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

48 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.