Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail
UWAGA !
Poniżej zamieszczamy listy rankingowe naboru 2016 wniosków złożonych w ramach konkursu
„MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne”.
Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali dotacje !
wynikiMŁODE ORGANIZACJE I GRUPY NIEFORMALNE Z OPIEKUNEM 
GRUPY NIEFORMALNE APLIKUJĄCE SAMODZIELNIE

SEMINARIUM „DZIEŃ DOBRY BIZNES”

W dniu 21 kwietnia 2016 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej przy ul. Kwiatkowskiego 6 E w Koszalinie odbyło się seminarium dla studentów i absolwentów pt. „Dzień dobry biznes” zorganizowane przez BGK, jako Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz Politechnikę Koszalińską. Celem konferencji było między innymi porozmawianie o możliwościach finansowania własnych firm ze środków unijnych w ramach inicjatywy JEREMIE. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawiła ofertę Funduszu Pożyczkowego JEREMIE dla Przedsiębiorczości Akademickiej oraz odpowiadała na pytania zainteresowanych studentów, którzy myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej i sfinansowaniu jej rozwoju.

 DSC04310 DSC04311 DSC04312

 

Również 21 kwietnia 2016 roku odbyło się spotkanie Kierownika Funduszu Pożyczkowego JEREMIE Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z członkami Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oddział w Koszalinie. Tematem spotkania było finansowanie przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE dla Przedsiębiorczości Akademickiej. Spotkanie wzbudziło wielkie zainteresowanie poruszaną tematyką. Uczestnikami były osoby związane z finansami, księgowością i rozliczeniami.

UWAGA !
Informujemy, że z przyczyn od nas niezależnych, listy rankingowe naboru 2016 wniosków złożonych w ramach konkursu „MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne”, zostaną opublikowane 29 kwietnia br. (tj. w piątek)

uwaga-350x262

Szanowni Państwo,

W związku z Komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącym bezpośredniego obowiązywania od dnia 18.04.2016 r. Dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, w tym między innymi obowiązkiem stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) przygotowaliśmy ofertę organizacji i przeprowadzenia szkoleń zamkniętych z zakresu praktycznego stosowania nowych przepisów.

Celem szkoleń jest zdobycie przez Uczestników wiedzy o nowelizacji oraz umiejętności przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi od dnia 18 kwietnia przepisami, w tym w szczególności zapewniający kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zajęcia będą w całości poświęcone praktycznym aspektom udzielania zamówień publicznych.

Gwarantujemy świadczenie usług na wysokim poziomie, prowadzenie zajęć w sposób profesjonalny i interaktywny przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, a także wzrost wiedzy i umiejętności Uczestników szkolenia oraz ich zadowolenie i satysfakcję.

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo pod nr telefonu: 94 341 63 30
lub elektronicznie: karrsa@karrsa.pl
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Szanowni Państwo,

 

W związku z uruchomionym konkursem RPZP.07.01.00-IP.02-32-K07/16 w ramach Działania 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, Typ 3 Wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych na obszarach rewitalizowanych, Schemat A dot. wsparcia na przygotowanie lub aktualizację lokalnych programów rewitalizacji, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w imieniu Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (konsorcjum obejmujące swoim zasięgiem obszar całego województwa, w którego skład wchodzą: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacja Nauka dla Środowiska, Gmina Miejska Wałcz, 4C Centrum Ekonomii Społecznej Spółka z o.o., Fundacja Pod Aniołem, Aktywa Plus Emilia Kowalska, Gmina Pyrzyce deklaruje chęć zawarcia porozumień wymaganych Regulaminem wskazanego konkursu.

Zakres porozumienia przedstawiamy w załączonym pliku.

POROZUMIENIESZOWESLPR.docx(1)

Szczegółowych informacji udziela P. Justyna Iwankiewicz Koordynatorka Sieci Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Adres e-mail: j.iwankiewicz@karrsa.pl

tel. 94/ 341 63 30

kom. 571 234 262


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.