Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

KARR-aktualne-przezroczyste

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony :

„ŚWIADCZENIE USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH DLA GRUP INICJATYWNYCH ORAZ PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ OBJĘTYCH WSPARCIEM SIECI ZACHODNIOPOMORSKIEJ OŚRODKÓW WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ”

Numer ogłoszenia: 154395-2016; data zamieszczenia: 25.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

ogłoszenie

SIWZ_DiS

ZAŁĄCZNIKI

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowania o zamówienie publiczne na:

ŚWIADCZENIE OBSŁUGI KSIĘGOWEJ WRAZ Z PROWADZENIEM SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ OBJĘTYCH WSPARCIEM OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIŃSKIEGO

ZP 1/2016/AS

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako zamawiający, działając zgodnie z art. 92 ust. 1i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 tj. ), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

 

Biuro Finansowo Księgowe ZYSK Renata Sławińska, ul. 1-go Maja 20/1, 75-950 Koszalin – za cenę 750 zł za świadczenie usług dla jednego podmiotu miesięcznie.   

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy i jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ww. wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3a umowę z wykonawcą można zawrzeć bez zachowania terminów z art. 94 ust. 1 ustawy.

 

 

 

 

 

                                                                                                                      PAULINA GREGOREK

                                                                                  /-/ PRACOWNIK ZAMAWIAJĄCEGO, KTÓREMU KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO POWIERZYŁ WYKONANIE ZASTRZEŻONYCH DLA SIEBIE CZYNNOŚCI

13138780_1110591445666003_5143001044797492661_n

Szanowni Państwo,

 

Trwają zapisy na szkolenie poświęcone najnowszej nowelizacji ustawy
Prawo zamówień publicznych!!!

Szkolenie prowadzi ceniony w naszym kraju ekspert Pan Kamil Zbroja.

 CENA: 350,00 zł brutto/osoba

JAK PO NOWELIZACJI PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEPROWADZAĆ POSTĘPOWANIA O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
oraz
SPORZĄDZAĆ SIWZ

W załączeniu przesyłamy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy. W razie pytań prosimy o kontakt z p. Pauliną Gregorek – tel. 94 341 63 30, e-mail: p.gregorek@karrsa.pl.

 

->  PZP KARR

->  program PZP

->  formularz rekrutacyjny PZP

karr logo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przetarg nieograniczony :

„ŚWIADCZENIE OBSŁUGI KSIĘGOWEJ WRAZ Z PROWADZENIEM SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ OBJĘTYCH WSPARCIEM OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIŃSKIEGO”

Numer ogłoszenia: 127049-2016; data zamieszczenia: 08.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

1. SIWZ_księgowe

2. OGŁOSZENIE

3. OGŁOSZENIE O ZMIANIE

4. Załączniki do SIWZ

 

 

Biuro Pełnomocnika Prezydenta ds. Inwestorów Kluczowych i Zatrudnienia Urzędu Miejskiego w Koszalinie informuje, że ogłoszony został
Konkurs pn.: „Forum Młodych Innowatorów” – od pomysłu do przemysłu.

Celem konkursu jest identyfikacja, przygotowanie i wybór najlepszych innowacyjnych pomysłów młodych innowatorów z zakresu nowoczesnych technologii, konstrukcji, materiałów dla chemii i
energetyki, mających szanse praktycznego zastosowania w przemyśle.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski.

Konkurs ogłoszony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych.
1. I kategoria wiekowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
2.II kategoria wiekowa: studenci i doktoranci do 30 roku życia. Uczestnikami konkursu może być osoba fizyczna lub zespół uczestników.

Termin zgłoszenia pomysłów: od 20.06.2016 r. do 31.07.2016 r.

Szczegóły na www.konkurs-nktm.pl oraz www.nktm.pl

Bez tytułuModel Biznesowy 03 06 2016

Formularz Zgłoszeniowy 03 06 2016

Regulamin Konkursu 03 06 2016- OSTATECZNY


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.