Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Szanowni Państwo,

informujemy, iż na stronie http://mikrodotacje-mil.karrsa.pl/dokumenty opublikowana została III lista rankingowa naboru 2015.

karr logo

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 21.08.2015 r Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie nieczynna.

Szanowni Państwo

Panie/Panowie

Przedstawiciele Fundacji i Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące  projektu pn. „Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”.  31 sierpnia 2015 roku mija termin składania, ostatnich w tym roku, wniosków o przyznanie mikrodotacji. Masz pomysł na realizację małej inicjatywy lokalnej w sferze pożytku publicznego? Jesteście młodą organizacja pozarządową i potrzebujecie sprzętu na rozpoczęcie działalności? Pomożemy Ci w sfinansowaniu tych działań.

Spotkania (według załączonego harmonogramu) odbędą się:

1.       w czwartek 20 sierpnia 2015 r. o godz. 12:30 w sali 400 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego WZ przy ul. Piłsudskiego 40-42 w Szczecinie;

2.       w piątek 21 sierpnia 2014 r. o godz. 12:00 w sali 300 w siedzibie Urzędu Miasta Koszalin, Stary Rynek 6-7.

Podczas spotkania dowiecie się Państwo, co należy zrobić i jakie warunki należy spełnić, aby starać się o wsparcie finansowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach!

Projekt dofinansowany ze środków programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.

HARMONOGRAM.docxFormat: docSzanowni Państwo,

Zapraszamy do składania ofert na poniższe zapytanie ofertowe:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE BILLBOARDU DLA KOSZALIŃSKIEJ AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. 1/08/2015/KARR

Zamawiający:
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
Tel.94 341 63 30

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest druk i montaż billboardu (1 kolor) o wymiarach 240 x 600 cm.
Specyfikacja usługi
 Billboard odporny na warunki atmosferyczne.
 Cena powinna uwzględniać montaż – wyklejenie.
 Projekt graficzny plakatu zostanie przekazany przez Zamawiającego.

Kryterium oceny oferty
Cena brutto – 100 %

Miejsce i termin składania oferty
Oferty należy przesłać mailem na adres karrsa@karrsa.pl w terminie do 13 sierpnia 2015 r. do godz.
15.30. Osoba upoważniona do kontaktu: Pani Karolina Włodyka – spec. ds. promocji i informacji,
tel.94 341 63 30.

Pozostałe warunki oferty
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Usytuowanie billboardu – Koszalin, ul. Przemysłowa 8.

Koszalińska Agencja tel. 94 341-63-30
Rozwoju Regionalnego S.A.  fax. 94 341-60-88
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
www.karrsa.pl; karrsa@karrsa.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający – oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że wznawia nabór wniosków na pożyczki z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE w terminie od 23.07.2015r.  do dnia 30.07.2015r.

Uwaga! Złożenie wniosku w terminie nie gwarantuje otrzymania pożyczki JEREMIE.

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.